Kultura


TELEFONI

Opština Bela Crkva - 851224

Biblioteka - 851311

Centar za kulturu - 851131

Elektrodistribucija - 851044

Autobuska stanica - 851091

Muzej - 853240

  Kultura (fig.) razvijanje, obrazovanje, usavršavanje, oplemenjavanje, bogaćenje duha

  Kultura (fig.) stručna, naročito opšta obrazovanost, načitanost

 

  Etička kultura podizanje pojedinca i celog društva do toga da mu budu ideali:

  - pravičnost

  - istinitost

  - čovečnost

  - uzajamno poštovanje

Opširnije na stanicama o kulturiTM

TM