Info pravo


TELEFONI

Opština Bela Crkva - 851224

Biblioteka - 851311

Centar za kulturu - 851131

Elektrodistribucija - 851044

Autobuska stanica - 851091

Muzej - 853240

Osam osnovnih prava potrošača

1. Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene;

2. Pravo na bezbednost podrazumeva zaštitu od robe i usluga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu ili robe čije je posedovanje ili upotreba zabranjena;

3. Pravo na obaveštenost podrazumeva raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga;

4. Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet;

5. Pravo na učešće podrazumeva zastupljenost interesa potrošača u postupku donošenja i sprovođenja politike zaštite potrošača i mogućnost da preko udruženja za zaštitu potrošača bude zastupljen u postupku usvajanja i sprovođenja politike zaštite potrošača;

6. Pravo na na pravnu zaštitu podrazumeva zaštitu prava potrošača u zakonom predviđenom postupku u slučaju povrede njegovog prava i naknada materijalne i nematerijalne štete koju mu pričini trgovac;

7. Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje osnovnih znanja i veština neophodnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, kao i znanja o osnovnim pravima i dužnostima potrošača i načinu njihovog ostvarivanja;

8. Pravo na zdravu i održivu životnu sredinu podrazumeva život i rad u sredini koja nije štetna za zdravlje i dobrobit sadašnje i budućih generacija i raspolaganje tačnim podacima neophodnim za procenu rizika koji životna sredina predstavlja za zdravlje i dobrobit ljudi.TM

TM