Screen
Reka Dunav

Međunarodna reka koja protiče kroz 8 zemalja, druga po veličini reka u Evropi, duga 2857 km, plovna 2580 km izvire u Švarcvaldu, i uliva se u Crno more.

Južnim delom opštine Bela Crkva protiče reka Dunav.

Ekonomija

 

Priobalje Dunava, Karaša, Nera, kanala Dunav-Tisa-Dunav i belocrkvanskih jezera pružaju obilje turistički atraktivnih pejzaža, a vode reka, potoka, kanala i jezera daju mogućnost bavljenja raznih vidova rekreacije (sportski ribolov, nautički sport, kupanje).
Biljni i životinjski svet sačinjava dopunski vid turističke rekreacije.
Deliblatska peščara (Banatska peščara) i blizine planina Južnih Karpata predstavlja mogućnost razvoja turizma.

Potencijal razvoja
Energija

Potencijal vetra kao obnovljivog izvora energije.

Industrija

Sirovine od poljoprivrede i voćarstva predstavlja potencijal razvoja industrije kozmetike.

Turizam

Površina Belocrkvanskih jezera je oko 150 hektara i predstavlja potencijal razvoja turizma.