Screen
Voćarstvo

Voćarstvo je tradicionalna grana belocrkvanskog prostora. Sa plantaža svake godine se ubere preko 10.000 tona jabuke i breskve. Voće u velikim količinama odlazi na domaće i strano tržište.
Voće predstavlja potencijal razvoja industrije hrane, kozmetike i farmacije.

Banke
  • Komercijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Bela Crkva, ul. 1. oktobra br. 50
    www.kombank.com
  • Vojvođanska banka - National bank of Greece, Ekspozitura Bela Crkva, I. oktobra broj 64
    www.voban.co.rs
  • Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, Eks. Bela Crkva, ul 1. oktobra broj 52 www.posted.co.rs
Potencijal razvoja
Govedarstvo

Uzgoj goveda sa mogućnostima u proizvodnji mleka i mesa.

Industrija

Sirovine od poljoprivrede i voćarstva predstavlja potencijal razvoja industrije hrane.

Turizam

Površina Belocrkvanskih jezera je oko 150 hektara i predstavlja potencijal razvoja turizma.

Linkovi