Screen
Stočarstvo

Govedarstvo, ovčarstvo, svinjarstvo i živinarstvo takođe su zastupljeni na području opštine Bela Crkva.

Uzgoj goveda sa mogućnostima u proizvodnji mleka i mesa.

Osiguravajuća društva
Potencijal razvoja
Energija

Potencijal vetra kao obnovljivog izvora energije.

Industrija

Sirovine od poljoprivrede i voćarstva predstavlja potencijal razvoja industrije kozmetike.

Turizam

Reka Dunav predstavlja potencijal razvoja turizma.

Linkovi