Screen
Reka Dunav

Međunarodna reka koja protiče kroz 8 zemalja, druga po veličini reka u Evropi, duga 2857 km, plovna 2580 km izvire u Švarcvaldu, i uliva se u Crno more.

Južnim delom opštine Bela Crkva protiče reka Dunav.

Projekat - Marina Stara Palanka

Kompleks u Banatskoj Palanci mogao bi biti odredište kako za korisnike iz Banatskog i Braničevskog okruga, tako i za nautičare koji su u tranzitu, te bi se ovde mogli odmarati i uživati u turističkim znamenitostima Bele Crkve, ali i u Deliblatskoj peščari, u okolinim lovištima, na adi Čibukliji… Osim nautike, ovaj projekat svakako bi pospešio i razvoj drugih turističkih grana.

Fleksibilnost i prilagodljivost objekata, koji su ovde planirani, omogućiće da se marina stalno razvija, i prilagođava novim zahtevima posetilaca.

Planom detaljne regulacije kompleksa marine, dati su orjentacioni gabariti turističkih objekata (koji su osmišljeni u istočnom delu) i objekta uprave (u samom centru).

U administrativnom delu bila bi smeštena uprava same marine, informativni centar, ambulanta i apoteka, ispostava pošte i banke, prostorije uprave nautičkog kluba, i spasioci.

Turistički kompleks imao bi dva dela. Prva celina je motel (ili hotel), koji bi trebalo da ima prizemlje i tri sprata, kapaciteta oko 150 ležaja. Druga celina imala bi prizemlje i jedan sprat – u prizemlju bi bili smešteni manji ugostiteljski objekti (restorani i kafići) i trgovinske radnje, prilagođene potrebama korisnika marine i plaže, a na spratu apartmani sa zajedničkim prostorijama. Planirani su i otvoreni sportski tereni, kao i menji park da dečjim igralištem.

Iznad lokala u prizemlju, planirana je nadstrešnica, koja se na spratu može koristiti kao terasa.

Kako je navedeno, predloženi gabariti, u budućem projektovanju, mogu se povećati do 25%, ali je neophodno poštovati spratnost objekta. Za ovaj kompleks, važno je imati u vidu i značajnu vetrovitost projekta, pa u skladu s tim, terase treba tako projektovati da se po potrebi mogu zatvarati, radi zaštite.

Plaža će se nalaziti u istočnom delu, na oko 2 hektara. Ona neće biti posebno opremana, jer će sve svi neophodni sadržaji biti već obezbeđeni u delu same marine.

Marina

Tehnički deo zauzima zapadni kraj kompleksa. Biće postavljeni hangari za plovila i servis. Predviđena je izgradnja benzinske i butan stanice. Moguće je obezbediti i prostor za helidrom.

Pristupna saobraćajnica se završava okretnicom, uz koju je autobusko stajalište i parking za autobuse. Planiran je i otvoreni parking za oko 110 vozila.

Marina u Staroj Palanci, omeđena levim dunavskim nasipom i levom obalom kanala DTD, posredno je povezana i sa Tisom. Od Beograda je udaljena oko 100 kilometara (preko Kovina i Pančeva), od Vršca oko 50, a od Novog Sada 180. Granični prelaz ka Rumuniji – Kaluđerovo, nalazi se na svega dvadesetak kilometara. Preko skele, povezana je sa Požarevcem i Velikim Gradištem.


Priobalje Dunava, Karaša, Nera, kanala Dunav-Tisa-Dunav i belocrkvanskih jezera pružaju obilje turistički atraktivnih pejzaža, a vode reka, potoka, kanala i jezera daju mogućnost bavljenja raznih vidova rekreacije (sportski ribolov, nautički sport, kupanje).

Potencijal razvoja
Energija

Potencijal vetra kao obnovljivog izvora energije.

Industrija

Sirovine od poljoprivrede i voćarstva predstavlja potencijal razvoja industrije kozmetike.

Turizam

Površina Belocrkvanskih jezera je oko 150 hektara i predstavlja potencijal razvoja turizma.

Linkovi