Screen
Kanal DTD

Kanal Dunav-Tisa-Dunav omogućuje plovidbu brodovima i predstavlja značajan tranzitni put između Dunava i Tise.

Predstavlja potencijal razvoja industrije i turizma.

Hidroenergija - Kajtasovo

Potencijali malih hidroelektrana u Vojvodini procenjuju se na oko 20.2 MW, sa godišnjom proizvodnjom od 90.730.000 kWh na 12 lokaliteta sa 26 agregata.

Kajtasovo jedna od lokacija na području Vojvodine sa najvećim potencijalom za izgradnju malih hidroelektrana, sa procenjenim kapacitet 1.220 kW, odnosno godišnji potencijalna proizvodnja od 8.190 MWh.

Marina

Priobalje Dunava, Karaša, Nera, kanala Dunav-Tisa-Dunav i belocrkvanskih jezera pružaju obilje turistički atraktivnih pejzaža, a vode reka, potoka, kanala i jezera daju mogućnost bavljenja raznih vidova rekreacije (sportski ribolov, nautički sport, kupanje).

Potencijal razvoja
Industrija

Sirovine od poljoprivrede i voćarstva predstavlja potencijal razvoja industrije kozmetike.

Industrija

Sirovine voćarstva predstavlja potencijal razvoja industrije hrane.

Turizam

Površina Belocrkvanskih jezera je oko 150 hektara i predstavlja potencijal razvoja turizma.

Linkovi