Mineralne materije

 Mineralni sastojci su veoma važni za ishranu čoveka, jer od njihovog prisustva u hrani i njihovog međusobnog odnosa zavisi normalan rad organizma.

Mineralni sastojci se dele na:

- makroelementi (makro - grčka reč koja znači veliki), čine oko 3,24% celokupne telesne mase čovekovog organizma (natrijum, hlor, kalijum, kalcijum, fosfor i magnezijum)

- oligoelementi (oligo - grča reč koja znači malo), čine svega 0,01% celokupne telesne mase čovekovog organizma (gvožđe, jod, kobalt, bakar, cink, mangan, molibden, aluminijum, arsen, hrom, nikal, selen, fluor, brom)

 U organizmu mineralini sastojci nisu ravnomerno raspoređeni. Neki ulaze u građu ćelije i tkiva, a neki se nalaze u tečnosti oko ćelija. Pojednini mineralni sastojci regulišu promet vode u organizmu (natrijum).

Tekstovi objavljeni na temu kultura zdravlja, nastali su iz raznih literatura i informativnog su tipa.