Ugljeni hidrati

 Ugljeni hidrati su organska jedinjenja koja su veoma rasprostranjena u namernicama biljnog porekla. U namernicama životinjskog porekla ugljani hidrati se nalaze u neznatnim količinama, izuzev u mleku.

Ugljeni hidrati daju snagu za mišićni rad, koji voljom čoveka pokreće sve složenije poluge našeg tela. U ishrani oni daju organizmu 50-60% svih kalorija. U nedostatku ugljenih hidrata organizam počinje da koristi zalihe iz jetre, a zatim zalihe masti. Prekomeran unos šećera i skroba u organizam, dovodi do gojaznosti.

Tekstovi objavljeni na temu kultura zdravlja, nastali su iz raznih literatura i informativnog su tipa.