Voda

 Voda je neophodan sastojak ljudskog organizma. Voda čini 60 - 70% od ukupne mase ljudskog tela. Nalazi se u sastavu svih ćelija tkiva i organizma.

Voda ima prvenstveno gradivnu ulogu, ali je rastvarač za mnoge hranjive sastojke, učestvuje u njihovom prenošenju kroz organizam, do ćelije, tkiva i organa. U vodi se rastvaraju i štetni sastojci hrane, koji se jednim delom izbacuje iz organizma preko mokraće. Voda učestvuje u održavanju stalne telesne temperature (oko 37ºC), jer se isparava sa ljudske kože, oslobađa iz pluća, odnoseći tako suvišnu toplotu iz tela. Dnevne potrebe za vodom zavise od spolje temperature. Kod zdravih osoba preko 10 godina količina tečnosti je 1,5 - 3 litara, pri normalnim temperaturnim uslovima i lakšem fizičkom radu. Ukoliko se ne unese dovoljne količine tečnosti može doći do smanjenja vode u organizmu, a time i do mnogih teških poremećaja.

Tekstovi objavljeni na temu kultura zdravlja, nastali su iz raznih literatura i informativnog su tipa.