Sport

 Sport treba da bude odmor, duhovni i telesni. Važno je da telo stalno održavamo u kondiciji i pokretljivosti..

Rad

 Rad treba da se smenjuje u toku jednog dana sa otprilike isto toliko časova razonode i isto toliko časova odmora.

Odmor

 Zamor nastaje pri svakom dužem i težem radu, a otklanja se odmorom. Odmor je neophodan za zdrvalje i dobro razvijanje osobe.

Higijena

 Čistoća je glavni princip higijene, a posebno lične higijene. Lična higijena obuhvata higijenu tela, odela, negu i jačanje organizma.

Tekstovi objavljeni na temu kultura zdravlja, nastali su iz raznih literatura i informativnog su tipa.