Odmor

Odmor je neophodan za zdrvalje i dobro razvijanje osobe. San je veoma delotvoran način odmaranja. Bolje odmarati noćni san od dnevnog, jer je dublji, mirniji i duži. Odrasla zdrava oboba treba da spava 7 do 8 časova dnevno, i to noću. Za vreme spavanja treba da se ugasi svetlo i da se obezbedi što potpuniji mir (bez buke na ulici).

Dnevni odmor treba koristiti za aktivni odmor i razonodu. Odlično se odmarati u bašti, u hladovini nekog drveta, uz čitanje knjige ili slušanje muzike. Ovakvo odmaranje može da traje do 2 sata, a posle toga treba ići u šetnju u park, šumu ili posetiti neku izložbu. Šetnja po bučni ulicama ne odmara. Jedan od dnevnih odmora treba posvetiti igri, sportu, a intelektualnim radnicima veoma retko koristi lakša sportska aktivnost na čistom vazduhu. Kad god je moguće, treba izaći na čitav dan u prirodu, što dalje od gradske buke, saobraćaja, gužve i dima. Preporučuje se pešačenje, kupanje, igranje raznih igara na čistom i slobodnom vazduhu.

Tekstovi objavljeni na temu kultura zdravlja, nastali su iz raznih literatura i informativnog su tipa.