Sport

 Još u stara vremena Grci i Rimljani poklanjali su veliku pažnju telesnoj kulturi. Pobednici takmičenja bili su slavljeni kao junaci. Grci su nam ostavili u nasleđe olimpijske igre, na kojima i danas dolazi do izražaja snaga, mladost, zdravlje i lepota.

Svaki čovek treba da se bavi sportom, a kojom granom i koliko, to zavisi od godina, uzrasta i razvoja. Mladi i deca treba da se bave npr. veslanjem, skijanjem, plivanjem, a stariji ljudi treba da upražnjavaju pešačenje. Sport treba da bude odmor, duhovni i telesni. Važno je da telo stalno održavamo u kondiciji i pokretljivosti. To naročito važi za one koji u sedećem stavu provode po 8 i više sati u kancelarijama i drugim radnim mestima. Važno je da sport bude koristan, a ne štetan, jer je zadatak podizanje i nega zdravlja.

Tekstovi objavljeni na temu kultura zdravlja, nastali su iz raznih literatura i informativnog su tipa.