Reka Dunav

Međunarodna reka, druga po veličini reka u Evropi, duga 2857 km, plovna 2580 km izvire u Švarcvaldu i uliva se u Crno more.

Kanal Dunav-Tisa-Dunav, reka Dunav

Image

Kanal Dunav-Tisa-Dunav je sistem kanala protiv poplava kao i za navodnjavanje zemljišta. Koristi kao plovni put, za turizam, lov i ribolov. Sistem kanala se proteže na oko 12.700 kmē, između reka Dunav i Tisa, u Bačkoj i Banatu.

Reka Dunav je međunarodna reka, druga po veličini reka u Evropi, duga 2857 km, plovna 2580 km izvire u Švarcvaldu (Nemačka) i uliva se u Crno more u Rumuniji.

Na delu između Stare Planke i Rama, Dunav je veoma širok i istočni i severoistočni vetrovi stvaraju velike talase.

Info - TM

Image

Image

Image