Reka Dunav

Međunarodna reka, druga po veličini reka u Evropi, duga 2857 km, plovna 2580 km izvire u Švarcvaldu i uliva se u Crno more.

Reka Nera

Image

Reka Nera je leva pritoka Dunava. Izvire u Rumuniji na planini Semenik (1477 m), i u svom gornjem i srednjem toku protiče kroz Rumuniju. U republiku Srbiju ulazi kod naseljenog mesta Kusić. Od tog mesta, pa do ušća u Dunav, u svom donjem toku predstavlja graničnu reku prema Rumuniji.

Tlo reke je šljunkovito a voda je bistra sa mnoštvom brzaka, peščanih plaža, barskih i rečnih ptica.

Info - TM

Image

Image

Image