Osnivač grada

n 01

KLAUDIJE FLORIMUND grof od MERCIA

Rođen 1666. godine u Lotaringiji - Francuska.

U vojnu službu stupio kao dobrovoljac 1682.godine, i dobio čin poručnika. Godine 1690. postaje kapetan, a 1691. godine potpukovnik u Lotarinškoj regimenti i ađuntat kod cara Leopolda. U ratu protiv Turske 1716. godine dobio je titulu feudmaršala i generala. Učestvovao je u austro - turskom ratu 1716. godine. Prvi put postaje guverner Banata 1717. godine, a dužnost mu poverava Eugen Savojski. Karlo III darovao mu je 1720. godine grofovsku titulu i poverio guvenerstvo Tamiškog Banata. Radio je na regulisanju Begeja, Tamiša i na isušavanju močvara. Nastojao je da razvije privredu i industriju.

Poginuo je kod sela - utvrđenja Krošeta u bici za Parmu 29. juna 1734. godine u svojoj 68. godini života.

Istorija

n 02

Bela Crkva ( Weisskirchen, Fehertemplom, Biserica Alba ) leži u lepoj i prostranoj kotlini reke Nere na krajnjem jugoistoku Vojvodine. Kotlina je oivičena obroncima Karpatskih planina, a otvorena  prema zapadu Panonske nizije. Mesto je dobilo ime po staroj crkvici koju su izgradili prvi naseljenici. Boravili su u ovom području, ili prolazili Tračani, Kelti, Skiti, Dačani, da bi završetkom mlađeg gvozdenog  doba otpočeo novi period istorije - period rimske dominacije koji će trajati  sve do sredine trećeg veka.

U ataru naseljenih mesta otkriveno je 46 arheoloških nalazišta iz različitih perioda prošlosti. Procentualno 26% otkrivenih naselja pripada neolitu, 24 % bronzanom dobu, 50 % gvozdenom dobu, 60 % rimsko/antičkom dobu i 76 % srednjem veku.

U jednom izveštaju iz 1355. godine pominje se mesto Fehéregyház (Alba Ecclesia, Feyereghaaz, Feherregyhaz), ovo naselje spominje se u vreme turske vladavine Banatom, 1681. (1697/98) godine, od tada nema nikakvih podataka o ovom naselju. Ovo naselje je bilo poznato po tome što su u njegovoj okolini zasađeni vinogradi.

Prvi doseljenici u XVIII veku, naišli su na ruševine jedne crkvice, koju su popravili i po kojoj su novom naselju dali naziv Weisskirchen (Bela Crkva).

Opširnije ...

Preporuka

- novčani zavodi

Dana 3. oktobra 1869. godine, na inicijativu članova vinogradarskog društva, osnovana je Narodna banka u banatskoj Beloj Crkvi

Opširnije ...

- poštanska i telegrafska služba

Dana 15. oktobra 1858. godine, otvorena je u Beloj Crkvi telegrafska stanica čiji je vod uspostavio vezu sa celom zemljom.

Opširnije ...

- železnička pruga

Dana 1. novembra 1856. godine završena je i otvorena za saobraćaj železnička pruga od Bazijaša do Jasenova. Na toj pruzi ležale su železničke stanice Bela Crkva i Jasenovo.

Opširnije ...

- zdravstvo

Od 20. aprila 1728. godine, lekarsku dužnost u Beloj Crkvi obavljao je vojni hirurg sa službom u Novoj Palanci.

Opširnije ...

- privreda u XX veku

Privredna kretanja u periodu od 1975. do 1984. godine pokazuju nedovoljnu razvijenost opština pograničnog područja Banata.

Opširnije ...

- zanimljivosti iz prošlosti - Bela Crkva

Godine 1872. Bela Crkva dobija status slobodnog kraljevskog grada i prvog civilnog gradonačelnika.

Opširnije ...