Požari u domaćinstvima

Požar je realna opasnost u kojoj pored materijalne imovine možete izgubiti i život.

Opširnije ...

 

Šumski požari

Neugašena cigareta najčešći je uzročnik šumskih požara i nikada je ne izbacujte iz vozila u pokretu.

Opširnije ...

 

Poplave

Poplave su česte elementarne nepogode koje mogu biti lokalnih razmera – ukoliko pogađaju naselje ili manje zajednice, ili velikih razmera – ukoliko pogađaju čitave slivove reka i veći broj opština.

Opširnije ...

 

Spasavanje i rad na vodi

U slučaju da se krećete po ledu, znajte da postoji mogućnost da on pukne i da propadnete. Pri sebi bi uvek trebalo da imate neophodnu zaštitnu opremu u takvim situacijama, kao i mobilni telefon i pištaljku oko vrata.

Opširnije ...

 

Klizišta i odroni

Vožnja tokom jakih kiša je opasna. Budite veoma oprezni ukoliko vozite – obratite pažnju na oštećene puteve, blato, palo kamenje ili druge pokazatelje.

Opširnije ...

 

Zemljotres

Zemljotres ili potres nastaje usled pomeranja tektonskih ploča, kretanja Zemljine kore ili pojave udara. Posledica toga je podrhtavanje tla zbog oslobađanja velike energije. Jačina potresa zavisi od više činilaca.

Opširnije ...

 

Tehničko-tehnološke opasnosti

Tehničko-tehnološke opasnosti nastaju kao iznenadni i nekontrolisani događaji prilikom upravljanja određenim sredstvima i obavljanja aktivnosti sa opasnim materijama uz požar, eksploziju, izlivanje, isparavanje ili terorističku aktivnost.

Opširnije ...

 

Nuklearne i radiološke nesreće

Nuklearne i radiološke nesreće su vanredni događaji, koji direktno ugrožavaju ljude, okolinu i materijalna dobra i zahtevaju preduzimanje mera zaštite.

Opširnije ...

 

Ekstremna vrućina – toplotni udar

Toplotni udar je jedna od najtežih komplikacija termičkog stresa. Do ovog stanja dolazi u uslovima povišene spoljne temperature i visokog procenta vlažnosti vazduha, kao i zbog prenapornog rada. Usled intenzivnog izlaganja organizma toploti dolazi do naglog porasta telesne temperature preko 41° Celzijusa u kratkom vremenskom periodu (10—15 minuta).

Opširnije ...

 

Ekstremna hladnoća – snežne oluje i smrzavanje

Jake snežne padavine, ekstremna hladnoća i dugotrajno izlaganje niskim temperaturama mogu izazvati hipotermiju kod pojedinaca i paralisati život i funkcionisanje zajednice (prekid snabdevanja električnom energijom i vodom, prekid saobraćaja, poplave i slično).

Opširnije ...

 

Oluje i udari groma

Opasnost za vreme oluja čine veoma jaki vetrovi, jake i obilne padavine, udar groma i mogući grad.

Opširnije ...

 

Neeksplodirana ubojna sredstva - NUS

Postoji opasnost da neeksplodirana ubojna sredstva i posle više decenija sagore ili detoniraju. Zbog opasnosti od ovakvih eksplozija, preporuka je da se pronađena NUS ne diraju, otkopavaju, pomeraju, sakrivaju, samovoljno uklanjaju (bacanjem u bunar, kanal, reku, jezero i druga slična mesta) ili zakopavaju, demontiraju, spaljuju i slično. Postupajući po ovim uputstvima dajete svoj doprinos povećanju bezbednosti i smanjenju rizika po život i zdravlje, kako za sebe i svoje najbliže sugrađane, tako i sredinu u kojoj živite i radite.

Opširnije ...

 

Saobraćajne nezgode

Vožnja tokom jakih kiša je opasna. Budite veoma oprezni ukoliko vozite – obratite pažnju na oštećene puteve, blato, palo kamenje ili druge pokazatelje.

Opširnije ...