Šumski požari

 

Požar je realna opasnost u kojoj pored materijalne imovine možete izgubiti i život.

 

 

Ukoliko uočite požar

• odmah pozovite lokalnu vatrogasnu jedinicu na broj 193 i pružite jasne informacije o svojoj lokaciji, kao i o tačnoj lokaciji požara;

• opišite kakva vegetacija je zahvaćena požarom;

• ukoliko ste u mogućnosti, ukažite na pravac širenja požara i ne prekidajte vezu dok ne date sve potrebne informacije.

 

Neugašena cigareta najčešći je uzročnik šumskih požara i nikada je ne izbacujte iz vozila u pokretu.

 

Kako ih sprečiti?

• ne bacate upaljene cigarete na otvorenom prostoru;

• ne spaljujete travu, nisko rastinjeniti smeće na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, kao i na obradivim površinama ili u blizini šuma;

• ne palite roštilj na otvorenom prostoru u blizini šuma ili u blizini suve trave ili grana;

• izbegavate radove na otvorenom koji bi mogli da izazovu požar;

• ne ostavljate smeće u šumi zbog mogućnosti samozapaljenja;

• vodite računa o upotrebi otvorenog plamena i zabrane pušenja prilikom izvođenja žetvenih radova;

• poštujete znake zabrane pristupa u oblastima velike opasnosti od požara;

 

Ukoliko se vaša kuća nalazi unutar ili u blizini šume ili šumske oblasti, nastojte da:

• u prečniku od 20 metara oko kuće posečete nisko rastinje i očistite i uklonite suvu travu, lišće, grančice;

• održavate dvorište – uklanjajte suvo lišće i grane, nemojte da dozvolite da grane dodiruju zidove kuće, niti krovove i balkone;

• ne držite zapaljive materije i gorivo u blizini kuće;

• obezbedite odgovarajuće protivpožarne aparate i servisirajte ih redovno;

• obezbedite česme sa dotokom vode i crevo za vodu dovoljne dužine da pokrije oblast koju želite da zaštitite, kao i rezervoare sa vodom i neelektričnu pumpu za vodu.

 

Ukoliko se požar širi prema vašoj kući:

• ne napuštajte kuću osim ukoliko niste u potpunosti sigurni da ste u mogućnosti da se bezbedno sklonite. Mogućnost preživljavanja u stambenim objektima koji su izgrađeni od nezapaljivih materijala je velika;

• uvedite u kuću celu porodicu, i kućne ljubimce;

• zatvorite sve prozore i vrata i blokirajte sve otvore mokrim tkaninama;

• sklonite zavese sa prozora;

• pomerite nameštaj ka centralnom delu sobe, dalje od prozora;

• zatvorite sva vrata unutar kuće;

• obezbedite rezerve vode;

• okupite se svi na jednom mestu;

• imajte uz sebe baterijske lampe u slučaju da dođe do prekida snabdevanja električnom energijom.

 

Kada ste u prirodi opuške od cigareta uvek ugasite.

 

Kada se požar ugasi:

• izađite iz kuće i odmah ugasite preostale tačke požara u blizini;

• obezbedite dežurstvo dok se sva žarišta potpuno ne ugase, zbog mogućnosti pojave manjih požara u blizini zgrade, kao i ponovnog zapaljenja.