Spasavanje i rad na vodi

 

U slučaju da se krećete po ledu, znajte da postoji mogućnost da on pukne i da propadnete. Pri sebi bi uvek trebalo da imate neophodnu zaštitnu opremu u takvim situacijama, kao i mobilni telefon i pištaljku oko vrata.

 

Spasavanje u slučaju tonjenja ili druge nesreće:

• Spasioci će doploviti svojim čamcem, brodom ili daskom za spasavanje do lica kome je neophodna pomoć.

• Ukoliko vam je potrebna pomoć sledite instrukcije spasilaca i ne paničite, kako bi spasioci mogli da vas prenesu do najbližeg sigurnog mesta

• Ako ne možete pomoći licu koje je u vodi i kome je potrebna pomoć, probajte da mu dobacite bilo kakav predmet koji bi ga održao na površini i zapamtite lokaciju na kojoj se nalazi da biste bili u mogućnosti da je pokažete spasiocima kad stignu.

 

Dok plovite i kada se nalazite na vodi neophodno je sledeće:

• adekvatna opremljenost za plovidbu

• adekvatno ustanovljena ruta puta,

• upotreba svetala za noćnu navigaciju,

• korišćenje prsluka za spasavanje,

• korišćenje pištaljke ili dozivanje u pomoć ukoliko plovilo tone.

 

Uputstva u slučaju da led pukne

• Ne pomerajte se.

• Odmah zovite u pomoć ili duvajte u pištaljku.

• Pokušajte lagano da se vratite odakle ste došli.

• Pokušajte da se podignete iznad leda, kotrljajte se po njemu, hodajte četvoronoške ili puzeći dok ne dođete do debljeg leda.

• Posle izbavljenja, utoplite se.

• Ako niste u mogućnosti da se vratite na siguran led, zapamtite da je neophodno da smanjite gubitak toplote tela.

 

Uputstva za pružanje prve pomoći licima koja su bila u hladnoj vodi

• Ako lice može da se kreće, probajte da ga utoplite. Promenite mokru odeću i obuću i obucite suvu.

• Ako je lice nesvesno ili nije u stanju da se kreće, izbegnite nepotrebno pokretanje. Ne pokušavajte da ga presvučete, sačekajte spasioce. Prekrijte ga da biste sprečili gubitak toplote tela.

• Možete mu dati toplu vodu sa šećerom, nikako alkohol. Masaža, alkohol i brzo utopljavanje može dovesti do opasnog gubitka toplote tela.

 

Uputstva u slučaju da je nekom drugom potrebna pomoć

• Pozovite spasilačke službe.

• Pokušajte da pomoću konopca, grane, štapa, drveta ili drugog predmeta povučete ili privučete lice koje je u ledu.

• Odvlačite lice koje je u vodi u pravcu čvrstog leda, hodajte četvoronoške ili puzite poslednjih nekoliko metara.