Savet - požar

 

Požar je realna opasnost u kojoj pored materijalne imovine možete izgubiti i život.

 

 

Šta učiniti ukoliko se zapali odeća na osobi?

• pristup osobama sa leđa i prekrijete telo prekrivačem. Polegnite osobu kako bi se sprečilo delovanje plamena na lice i kosu,

• ugušite požar počevši od glave na niže, na način da obmotate osobu u prekrivač (od pamuka ili vune) ili kaput. Oslobodite disajne organe da osoba može da diše,

• ukoliko su se odeća i prekrivač zalepili za telo osobe, ne skidajte ništa na silu. Ukoliko je to moguće skinute nakit pre oticanja opečenih delova,

• ako je to moguće opečeni deo odmah stavite pod tekuću hladnu vodu 10-15 minuta. Nakon hlađenja treba prekriti opečeno mesto sterilnom gazom ili zavojem za opekotine (Srebrna strana ide na opekotinu). Nikad ne nanosite bilo kakve masti i ne stavljajte led na opečeno mesto,

• unesrećenom sa većim opekotinama treba dati da pije tečnosti,

• ako Vaša vlastita odeća počne da gori, stanite, legnite na pod i pokušajte zaustaviti gorenje odeće na način da se kotrlja po podu ili prekrijte plamen pokrivačem. Trčanje samo raspiruje vatru.

• zaštitite lice.

 

Ako vatra zahvati Vašu odeću

• Stanite i kotrljajte se po podu - sve dok se vatra ne ugasi ili prekrijte plamen pokrivačem.

• Trčanje samo raspiruje vatru.

• Nikad ne nosite komotnu i široku odeću (rukave) u blizini gasnih kuvala, otvorene vatre ili grejalica. Uvek nosite uske rukave kad god treba naložiti otvoreni kamin, peć ili prići gasnom štednjaku. Zapamtite da je sintetička odeća zapaljivija od pamučne i vunene.

• Pušenje u krevetu je takođe opasno, naročito ako je osoba pod uticajem alkohola.

 

Ukoliko se zapali ulje u loncu:

• isključite gas i / ili struju na šporetu,

• zaštitite ruke, glavu i otkrivene delove tela,

• prekrijte požar poklopcem ili vatrootpornim pokrivačem,

• ne koristiti vodu u vruće ulje, TO JE VRLO OPASNO - doći će do rasprskavanja goruće masti i ulja i proširenja požara! Obično tada nastaju i teške opekotine za osobe u blizini.

 

Šta učiniti ukoliko se zapali televizor, mašinu za pranje veša ili neki drugi kućni električni uređaj?

Postupite na sledeći način:

• ukoliko je to moguće stavite uređaj u beznaponsko stanje (izvadite utikač iz utičnice ili prekinite strujni krug na osiguraču),

• koristite za gašenje aparate s ugljen-dioksidom ili prahom. Ugusite požar prekrivanjem. Prekrivači ne smeju biti od sintetičkih materijala, nego od pamuka ili vune,

• ne koristite vodu za gašenje požara ukoliko je uređaj pod naponom. Vodom mogu gasiti samo osposobljene i na odgovarajući način zaštićene osobe uz određeni razmak od uređaja pod naponom,

• ukoliko vam je jedina alternativa za gašenje aparata za domaćinstvo pod naponom ostala voda, postupite na slijedeći način: obucite suve visoke čizme i gumene rukavice, vodu prskati u sitnije čestice i zauzmite razmak od uređaja više od 10 metara. Ne ulazite u zonu gde ste polivali sa vodom,

• gašenje svih drugih visokonaponskih električnih uređaja (transformatori, rasklopna postrojenja) prepustite vatrogascima. Ne približavajte se na razmak manji od 15 metara od takvog uređaja.

 

Požari rastinja

Ako dođe do požara rastinja u Vašoj blizini, postupite na sledeći način:

• pokušajte delovati na požar kako je već opisano i pozovite vatrogasce,

• ako ste u zoni uticaja požara koji je u početnoj fazi, aktivno se uključite u njegovo gašenje priručnim sredstvima, za šta može poslužiti zemlja, pesak, prekrivač (vuneni ili pamučni), lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem. Pritom uvek vodite pažnju o vlastitoj sigurnosti i mogućem odstupanju od požara,

• u slučaju ozbiljne ugroženosti evakuišite decu, starije osobe i osobe koje je uhvatila panika,

• ako je kuća sigurna od požara i ne postoji mogućnost paljenja krovišta ostanite u objektu. Na taj način ste zaštićeni od zračenja toplote i produkata sagorevanja. Zatvorite prozore kako dim ne bi ušao u unutrašnjost objekta. Vodom navlažite objekat i okućnicu. Uklonite gorivi materijal oko kuće (granje, korov, rastinje),

• obratite pažnju na krovište i tavanske prostore, budući je na tim mestima najveća mogućnost paljenja gorive materije,

• ukoliko posečete rastinje oko kuće, uklonite ga što dalje,

• zatvorite dotok gasa. Napunite što više posuda sa vodom i stavite ih na dohvat ruke,

• ukoliko ipak treba da prođe kroz zadimljenu zonu gde postoji i uticaj toplote, dobro procenite da li će te moći doći do sigurnog mesta. Obucite vunenu ili pamučnu odeću natopljenu vodom koja maksimalno pokriva sve delove tela i visoku obuću. Time umanjujete mogućnost opekotina i povreda. Pokrijte glavu, oči zaštitite, a mokrom tkaninom ili peškirom pokrijte lice, nos i usta,

• neposredno nakon požara ne otvarajte prozore, jer još mogu doleteti komadići žara i napraviti štetu. Od objekta se ne udaljavajte još nekoliko sati. Zaostala žarišta požara (Tinjajuće panjeve, naslage treseta) nemojte ostaviti bez nadzora.

 

Požar čađi u dimnjaku

Zimi su česti požari čađi u dimnjaku. Tokom godina na dimnjaku se taloži čađ, a to je osobito izraženo, ako se dimovodni kanali ne čiste na odgovarajući način. Kada se zimi više loži ili duva jaki vetar, čađ se može zapaliti. Izgara žarom uz oslobađanje velike količine toplote. Ukoliko dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgrađeni i malterisani, požar se može preneti na drvenu konstrukciju krovišta objekta.

Zapazite li požar čađi u dimnjaku, odmah izvestite vatrogasce. Ne ubacujte ništa u dimnjak i pripazite da se požar ne proširi na drvenu konstrukciju ili neki drugi gorivi materijal u blizini. Gasiti vodom smete samo okolni gorivi materijal. Voda se ne sme ulivati u dimnjak budući bi nastala nagla fizikalna eksplozija vodene pare, što je vrlo opasno po osobe u blizini. Voda se ne sme polivati niti po spoljnim delovima dimnjaka poradi opasnosti od pucanja zidova. Kada čađ izgori i dimnjak se ohladi, može se obaviti čišćenje.