Savet - porodični plan

 

Napravite kopije važnih dokumenata, matičnih i venčanih, pasoša, licence, izvod ih zemljišnje knjige i osiguranja. Uzmite fotografije članova porodice u slučaju se stvara baza izgubljenih lica. Držite ih na bezbednom mestu, i unutar i van kuće. Možda ćete želeti slike da stavite u sefu ili dajete prijateljima i porodicom koji žive van grada.

 

Izlaz za slučaj opasnosti

Sačinite plan svoje kuće koja prikazuje sve moguće izlaze iz svake prostorije.

Planirajte glavnu izlaznu putanju i alternativnu rutu. Ako živite u stanu, planirate da koristite stepenice umesto lifta. Ukoliko niste u mogućnosti da koristite stepenice, obavestite vatrogasce ili nadležne za evakuaciju. Takođe, identifikujte evakuacioni put iz komšiluka i mislite na više od jedne opcije.


Indentifikujte bezbedna mesta

• Bezbedno mesto okupljanja u blizini kuće,

• Bezbedno mesto okupljanja u blizini komšija.

 

 

 

Na radnom mestu

Saznajte više o planovima za hitnu evakuaciju na radnom mestu i šta treba da uradite (planova za hitne slučajeve, uključujući i protivpožarne alarme, izlazima, bezbedno mesto okupljanja). Možda ćete želeti da imate neke osnovne namirnice na radnom mestu, kao što su voda i hrana koja se neće pokvariti, u slučaju da treba da ostanete duže vreme.

 

Deca

Saznajte u školi svoje dece ili obdaništa o njihovim planovima za vanrednu situaciju. Saznajte kako će kontaktirati porodice u hitnim slučajevima. Saznajte vrstu ovlašćenja škola ili obdanište u slučaju zahteva da otpuste decu drugom licu, ako ne mogu da ih preuzmu roditelji, staratelji ili imenovana lica.

Uverite da li škola ili obdanište imaju ažuriran kontakt informacije za roditelje, staratelje ili imenovana lica.


Napravite bazu informacija:


Određena osoba 1: _____________________ Telefon: ________________

Određena osoba 2: _____________________ Telefon: ________________

Škola kontakt-informacije: _______________________________________

 

Plan za specijalni rizike


• Plan - Sigurnost u susedstvu

Radite sa svojim susedima da identifikuje ljude kojima je možda potrebna dodatna pomoć u hitnim slučajevima.


• Plan - kontakt informacije

Fotokopirati ovu listu. Stavite kopiju blizu vašeg telefona.

Ako je moguće, programirajte ove brojeve telefona na vaš kućni telefon i mobilni telefon.

Brojevi za hitne slučajeve - Vatrogasci, policija, hitna pomoć i dr.


Napravite bazu kontakta:

Rodbina - Ime, telefon, mobilni telefon, e-mail, kućna adresa.

Drug/komšija - Ime, telefon, mobilni telefon, E-mail, kućna adresa.

Privatni lekar - Ime lekara i brojevi telefona.

Sistem privatnog obezbeđenja - Naziv preduzeća, telefon.

 

Sigurna kuća - instrukcije

Uverite se da li imate ispravan detektor dima (povremen test), alarm, protivpožarni aparat i dobro opremljen komplet za prvu pomoć. Ako živite u zgradi - stan, ili ako ste smešteni u hotelu, saznajte gde se nalaze izlazi za slučaj opasnosti. Uverite se da li imate protivpožarni aparat na svakom nivou vašeg doma, uključujući i one u vašoj kuhinji.

Svako u svom domu treba da zna gde se nalaze: protivpožarni aparat, glavni ventil za vodu, glavna tabla za električnu energiju i glavni ventil za gas.

Svi sposobni odrasli i starija deca treba da znaju kako da koristite protivpožarni aparat.

Starija deca i odrasli treba da znaju kako da isključite u vašem domu vodu, struju i gas.


Naučite decu kako i kada da pozove vatrogasce, policiju i hitnu pomoć, kao i kako da pozovu lica ili službe iz baze kontakt-informacije.

• Voda - Komunalno preduzeće - broj telefona

• Električna energija - Distibuter - broj telefona

• Gas - Distibuter - broj telefona


Uvek proverite da li je površina slivnika vidljiva u slučaju pojave velikih količina atmosferskih padavina, može doći do "zapušenja".

 

Plan - Posebne zdravstvene potrebe

Uspostaviti ličnu mrežu podrške prijatelja, rođaka, zdravstvenih radnika, saradnika i komšija koje imaju posebne potrebe.


Zapišite detalje o sledećem:

• Osiguranje

• Alergije

• Hitni kontakti

• Lekovi

• Porodična medicinska istorija

• Evidenciju vakcinacije

• ...

Imajte kopiju ovih informacija u vašem hitnom kompletu.

Razgovarajte sa svojim lekarom o pripremi zgrabi-i-idi torbu (hitnom kompletu), ako je moguće, sa dvonedeljnog nabavku lekova i medicinskih sredstava. Pripremite recepte i medicinsku dokumentaciju. Imajte na umu da može biti zatvorene apoteke za neko vreme, čak i nakon vanredne situacije.

 

Plan za kućne ljubimce

U slučaju evakuacije, imajte na umu da kućnim ljubimci nije dozvoljen ulazi u nekim javnim skloništima ili hotelima. U slučaju evakuacije, pripremite se da svoje ljubimce ponesete sa sobom u kuću rođaka ili prijatelja.

Napišite u kontaktu adresu i mesto lokacije rođaka ili prijatelja.

 

Kada informišete hitne službe navedite vašu lokaciju, tačnu ulicu ili adresu i najbližu raskrsnicu.


U hitnim slučajevima

• Pratite svoj plan za hitne slučajeve.

• Ponesite svoj komplet za prvu pomoć.

• Proverite da li ste bezbedni pre nego što pomognete drugima.

• Slušajte radio ili televiziju za informacije od nadležnih službi. Pratite njihova uputstva.

• Ostanite u kući ili stanu dok je bezbedno.

• Ako se naredi evakuacija, uzmite komplet za vanredne situacije (komplet za prvu pomoć,...), vaš novčanik, lična za svakog člana porodice i kopije dokumenata bitnih za porodicu. Ponesite mobilni telefon i rezervnu bateriju ili punjač sa vama, ako ga imate.

• Ako je moguće, ostavite poruku drugima - kada ste otišli ​​i gde ste.

• Ako je moguće, recite rodbini ili prijateljima gde idete i kada očekujete da stignete na planiranu lokaciju. Kada ste bezbedni, neka znaju. Reci im, ako su neki članovi porodice ostali odvojeni.

• Isključiti gas, struju i vodu, ako vam nadležni kažu da to uradite.

• Uzmite kućne ljubimce sa sobom.

• Zaključajte svoj dom.

• Koristite putne pravce utvrđene od strane lokalnih vlasti (nadležnih službi) i pratite instrukcije nadležnih.

• Ako odete u evakuacioni centar, registrujte svoje lične podatke.

• Nemojte se vratiti kuću ili stan dok vam nadležni ne savetuju da je bezbedno.