PRIHRANA RIBA

Nahraniti ribu i zadržati je sitom na određenom mestu do sledećeg pecanja, da ne bi napustila mesto u potrazi za hranom.

Tekuće vode, reka Dunav, Karaš, Nere i kanal Dunav-Tisa-Dunav predstavljaju užitak iskusnim pecarošima.

Belocrkvanska (Vračevgajsko jezero, Gradsko jezero, Šaransko jezero) jezera poseduju svoju specifičnu čar pecarošima zbog riba.

Treba se truditi da ispoštuju važeći državni zakoni o ribolovu u području u kojem pecate.

PRIMAMA RIBA

Na stajaćim vodama više nego na tekućim dolaze do izražaja podela na dubinsku i površinsku primamu.

Osnovno je da na tekućim vodama treba imati više primame nego na stajaćim vodama, da plasiranje treba da bude u većim količinama u odnosu na stajaćicama i u nešto ređim intervalima.

 • Šaran

  Šaran je najznačajnija riba ravničarskih reka kako sa sportskog, tako i sa privrednog aspekta.

 • Smuđ

  Smuđ je riba aktivna tokom cele godine, a optimalna temperatura za njegov život je oko 27 stepeni.

 • Som

  Som naseljava gotovo sve vode Evrope. Voli mirne ili sporotekuće, muljevite vode i tu se i najradije zadržava.

 • Karaš

  Živi uglavnom u mirnim, jako zatravljenim ravničarskim vodama sa muljevitim dnom, dok je relativno redak u rekama.

Multimedija

Na ovim stranicama možete pogledati video materijal.