RIBOLOV - REKA

Pravo mesto za avanturiste i ribolov

Reka Dunav

Dunav – sa 2850 kilometara je nakon Volge druga najduža reka u Evropi. Protiče kroz 9 država i nekoliko glavnih gradova, pre nego što se ulije u Crno more kroz deltu Dunava u Rumuniji i Ukrajini. Dunav kroz Srbiju protiče u dužini od 588 kilometara, i celom ovom dužinom je plovan. Na delu između Stare Palanke i Rama, Dunav je veoma širok i istočni i severoistočni vetrovi stvaraju velike talase. Na levoj, banatskoj obali, od davnina postoji skela, koja ulazi u kanal Dunav-Tisa-Dunav (DTD), koji se ovde i završava. U priobalnom području, oko 500 metara uzvodno od ušća kanala, nalazi se rezervat prirode Labudovo okno, čuveno stanište ptica. Zaštita prirodnih vrednosti ovog lokaliteta, obuhvata zaštitu voda, zemljišta i šuma. Stara Palanka je malo ribarsko mesto na ušću kanala, sa skelskim pristanom, restoranima sa uvek svežom ribom i ribljim specijalitetima.


Kanal Dunav-Tisa-Dunav

Kanal Dunav Tisa Dunav je jedinstveni sistem kanala protiv poplava kao i za navodnjavanje zemljišta, kao i plovni put, za otpadne vode, za turizam, lov i ribolov. Ukupna dužina sistema je 929 km, uključujući nove i stare kanale i pritoke koje su bile cele ili delom obnovljene i integrisane u sistem. U mreži postoji 51 objekat. Ova mreža omogućava dreniranje oko 700.000 hektara zemljišta i navodnjavanje 50.000 hektara. Moguća plovidba kanalom je 664 km. U sistemu kanala nalazi se 14 luka za utovar-istovar tereta. U periodu 1958 - 1976 rađena je rekonstrukcija, kao i novi kanali u postojećem sistemu kanala koji su pravljeni još za vreme Austro-Ugarske.


Reka Karaš

Reka Karaš (rum. Caraş) izvire u Banatskim planinama, severoistočno od grada Anina u Rumuniji. Izvor je u blizini izvorišta reka Brzave i Nere. Specifičnost joj daju slapovi koji ovom prostoru pružaju autentičnost i atraktivnost. Upravo to je velikim entuzijazmom pojedinaca pretvoreno u lepo uređen ambijent koji pruža pravi odmor i opuštanje. Pored sportskih terena, letnjeg restorana, kampa, plaže, tu je i park skulptura koji se svake godine proširuje zahvaljujući umetničkoj koloniji koja se održava početkom avgusta.
Za vreme rimskog carstva reka je bila poznata pod nazivom Apo, što je na tračanskom značilo voda. Tok Karaša kroz Rumuniju ima dužinu 50 kilometara, posle izvora prvo ide ka severu, ali kod grada Karašova skreće na jugozapad gde prima veliki broj pritoka. Najpoznatija u tom delu je Lisava. Odmah posle ulaska u Srbiju, Karaš dobija značajnu pritoku Burugu sa desne strane i Ilidiju sa leve. Protiče pored sela Kuštilj, Vojvodinci, Dobričevo, Straža i Jasenovo, kada dodiruje istočne delove Deliblatske peščare kod brda Dumača. Od ove tačke Karaš je deo kanala Dunav-Tisa-Dunav i prolazi pored mesta Dupljaja, Grebenac, Kajtasovo i Banatska Palanka pre nego što završi svoj 60 kilometara put kroz Srbiju i ulije se u Dunav.


Reka Nera

Reka Nera sa brzacima, peščanim i šumovitim plaža i skrivenim lagunama oduševiće svakog ljubitelja nedirnute prirode. Od ribe u njenom toku se može naći dosta jaza, skobalja, od grabljivica štuke, bandara, bucova, soma dok se na samom ušću u Dunav može loviti smuđ i šaran.
Nera (rum. Nera) je reka u oblasti Banata, u Srbiji i Rumuniji, leva pritoka Dunava. Nera je duga 124 kilometra. Reka Nera ističe iz planina Semenik u rumunskom Banatu, blizu grada Rešica. Prvim delom toka reka teče južno, da bi zatim skrenula ka jugozapadu praveći klisuru između Banatskih planina i Semenika. Ovde Nera prima glavnu pritoku Ruderiju, a zatim menja pravac ka severozapadu do Najdaša i Kusića gde postaje granična reka između Srbije i Rumunije.
Do ušća u Dunav kod Banatske Palanke u dužini od 14 kilometara reka Nera uglavnom teče ka zapadu, prolazeći kroz Belocrkvansku polukotlinu. Nera je bujičnog karaktera, i nekada je bila regulisana kanalom Jaruga. Postoji nekoliko potoka koji se u ulivaju u Neru (Kusićki, Bukanov i Leskovački). Pri ušću Nera je široka između 20 i 40 metara. Korito je šljunkovito i većim delom godine voda je veoma bistra i hladna. Proteklih godina primećen je porast temperature vode. Obala je većim delom obrasla autohtonim belim topolama i vrbama.