RIBOLOV

TEHNIKA, MAMCI, PRIBOR, PREHRANA

Primama

Termin primama se koristiti kada govorimo o korišćenju hrane kao sredstva za primamljivanje ribe za vreme pecanja. Preciznije, osnovna namena ili svrha primame je da svojom aromom, mirisima, bojom i ostalim atraktorima konstantno iritira ribu i povećava joj želju za hranom, odnosno da ribi ubrzava metabolizam, ali riba se ne sme zasititi, tako se i pravi smeša, korišćenjem komponenti koji joj daju upravo takve karakteristike. Da riba bude non-stop gladna i puna apetita.
Možemo reći da se primama deli na dve osnovne grupe:

Koju ćemo primamu koristiti zavisi od toga koju ribu pecamo i u kojim slojevima vode se ona nalazi.


Prehrana

Termin prehrana treba upotrebljavati kada se govori o hranjenju mesta i ribe, i to nekoliko dana pre i posle pecanja, do dva-tri dana pre narednog izlaska na vodu, da bi se riba zadržala na određenom mestu. Nahraniti ribu i zadržati je sitom na određenom mestu do sledećeg pecanja, da ne bi napustila mesto u potrazi za hranom. U principu kod svakodnevnog pecanja na istom mestu, nema potrebe za dodatnim prehranjivanjem osim onoga što koristimo kao primamu dok pecamo. Ukoliko pak rekreativno odlazimo na pecanje vikendom, dovoljno je tri dana pre pecanja otići do mesta i spustiti u vodu određenu količinu hrane koja će na tom mestu dovesti i zadržati ribu do našeg dolaska, ali je ne i nahraniti do te mere da bude sita kada dođemo na pecanje. Sa ovim moramo bti jako oprezni, podjednako kao i kod plasiranja primame tokom pecanja, da ne izazovemo kontra efekat od željenog. Prehrana se uvek koristi kao dubinska i spušta se na dno.