Kaluđerovo


Istorija

Kaluđerovo se prvi put pominje 1412. godine u Kovinskoj županiji. Tokom svoje istorije naselje se nazivalo Kalugera, 1421. i 1481. godine - Rebenberg, 1723. godine - Kalugera, 1881. godine - Kaluđerovo, 1905. godine - Szollshegy, 1911. i 1922. godine - Kaluđerovo. Naselje je dobilo ime prema predanju, po jednom kaluđeru koji se ovde posvetio. Godine 1481. godine zabeleženo je pod nazivom Kaluđer kao posed porodice Partaš. Ovo staro naselje uništili su Turci. Na njegovo mestu osnovano je nemačkao naselje Rebenberg. Naselje je stradalo u požaru 13. oktobra 1735. godine. 1760. godine podignuta je crkva koja je sagrađena od drveta. Godine 1768. pripalo je ilirskoj, a 1776. godine Vlaško - ilirskoj regimenti. Prema podacima iz 1808. godine potvrđuje se postojanje crkve. Naselje je 1839. godine dodeljeno srpskom bataljonu, a 1845. godine srpskoj regimenti. Od 1854. godine pripalo je kusićkoj kompaniji. Godine 1868. podignuta je nova crkva, a stara je preuređena u školu.

Mapa - (1806-1869)

Mapa - (1869-1887)

Literatura:

Đorđević Ljubiša, Bela Crkva moj garnizon, Bela Crkva, 2003. godinaTM

TM