Kruščica


Istorija

Kruščica je staro mesto. Prvi put se ponimje 1660. godine. Mesto je više puta menjalo ime. Godine 1660. - Kruščica , 1911. - Körtèd, 1920. - Kruščica. Naselje je dobilo ime po prutu koji je jedan od doseljenika poboo u zemlju, a koji je bio od grane sirove kruške koja se kasnije primila i procvetala. Tokom 1716. godine pripojena je novopalanačkom distriktu temišvarskog Banata i tada je imalo 26 kuća. Godine 1776. pripojena je Vlaško - ilirskoj regimenti.

Mapa - (1806-1869)

Mapa - (1869-1887)

Literatura:

Đorđević Ljubiša, Bela Crkva moj garnizon, Bela Crkva, 2003. godinaTM

TM