Kusić


Istorija

Kusić se prvi put spominje 1384. godine kao posed porodice De Jank u Krašovanskom komunitetu. Kusić se kao naselje odražalo kroz čitav turski period i bio važno mesto na ulazu u Banatsku klisuru. Tokom 1716. godine pripojen je novopalanačkom distriktu temišvarskog Banata. 1747. godine u Kusić je sazidao crkvu Vukmir Nikolić, oberknez od Oršave do Pančeva. Vukmir je obnovio i manastir Kusić, koji je izgrađen u četrnaestom veku kao metoh manastir Studenice. Kusić je 1770. godine uključen u Ilirsku granicu.

Mapa - (1806-1869)

Mapa - (1869-1887)

Literatura:

Đorđević Ljubiša, Bela Crkva moj garnizon, Bela Crkva, 2003. godinaTM

TM