Vračev Gaj


Istorija

Vračev Gaj se prvi put pominje početkom sedamnaestog veka, tačnije 1713. godine. Prema predanju u okolini naselja postojao je Gaj čiji je vlasnik bio izvesni vrač. S obzirom na njegovo uspešno vračanje, u znak zahvalnosti, po njemu je nazvano naselje Vračev Gaj. Vračev Gaj je 1776. godine dodeljen palanačkom distriktu temišvarskog Banata. Tokom 1773. godine ušao je u sastav ilirske, a 1776. godine u sastav Vlaško - ilirske regimente. Pravoslavna crkva i škola postoji od 1778/79. godine. Železnička stanica u Vračevom Gaju sazidana je 1891. godine.

Mapa - (1806-1869)

Mapa - (1869-1887)

Literatura:

Đorđević Ljubiša, Bela Crkva moj garnizon, Bela Crkva, 2003. godinaTM

TM