Banatska Subotica


Istorija

Banatska Subotica se nalazi na levoj obali reke Karaš. Po predanju, prvo naselje se zvalo Janjevo, po mestu odakle su se stanovnici doseljavali sa Kosova 1690. godine za vreme seobe sa Čarnojevićem. Arhitektura izgradnje novog neselja odgovara u potpunosti iz stare postojbine, mali prozori, visoke ograde od nabijače u visini kuće. Danas ovih arhitektura nema. Prva crkva sagrađena je od naboja 1735. godine, druga 1742. godine od brvana, a treća, koja i danas postoji, od pečene cigle 1866. godine. Prvi podaci o školi potiču iz 1778. godine. Školska zgrad, koja i danas postoji, sagrađena je 1876. godine.

Mapa - (1806-1869)

Mapa - (1869-1887)

Literatura:

Đorđević Ljubiša, Bela Crkva moj garnizon, Bela Crkva, 2003. godinaTM

TM