Crvena Crkva


Istorija

Crvena Crkva je osnovana na obodu belocrkvanskog proširenja, zapadno od Bele Crkve. Spada u grupu herskih naselja koja su formirana za vreme Velike Seobe Srba. Prvi pomen Crvene Crkve datira iz 1660. godine pod nazivom Črvena Crkva. Naselje je više puta menjalo ime, i to 1660. godine - Črvena Crkva, 1773. godine - Rotkürchen, 1873. godine - Vöröstemplom, 1922. godine - Crvena Crkva, 1941. godine - Rotkürchen i 1944. godine Crvena Crkva. Sredinom osamnaestog veka Crvena Crkva je bila poluvojno naselje. Nakon poraza Turaka 1716. godine pripojena je novopalanačkom distriktu Tamiškog Banata. U sastav Vojne granice ostaje do 1872. godine, tokom 1873. godine pripojena je krašovkom, a zatim taškom komitetu. Godine 1876. postala je velika opština koja je 1885. pripojena vračevgajskom okružnom beležništvu. Sadašnja Blagoveštanska crkva je izgrađena u vizantijskom stilu 1912. godine.

Mapa - (1806-1869)

Mapa - (1869-1887)

Literatura:

Đorđević Ljubiša, Bela Crkva moj garnizon, Bela Crkva, 2003. godinaTM

TM