Jasenovo


Istorija

Jasenovo sa pominje polovinom šestaestog veka. Naziv sela Jasenovo je pridev jedne vrste šumskog drveća, odnosno, drveta jasena. Za simbol grba uzeto je drvo jasena i narodno božanstvo vila, koja je po predanju živela u jasenovim šumama i čuvala selo.

JASENOVAČKA CRKVA - hram posvećen Svetom Veliko-mučeniku Dimitriju **

Prvo predanje govori da je prva crkva sagrađena 1653. godine od balvana, koja traje 73 godine, sve do 1726. godine kada je sagrađena nova crkva od tvrdog materijala. Druga crkva trajala je 186 godina, sve do 1912. godine kada je sazidana nova. Po drugom predanju prvi hram nalazi se na mestu podignutog spomenika sa krstom. Godina gradnje hrama se ne pominje, ali se za drugi hram kaži da je sazidan 1660. godine. Prvo i drugo predanje pominju tri hrama i krst u parku kao obeležje bogomoljke. Opisi jasenovačke crkve nazali se u Protokolu, datiranom u Banatskoj Palanci 1735. godine. U njemu se navodi " da je crkva posvećena Sv. Vel. Dimitriju i da je osvećena 1722. godine od vladike Mojsija Stanojevića. U sažetom i detaljnom opisu pominje se da je crkva sagrađena od hrastovih dasaka. Bila je pokrivena šindrom i nije imala svod-tavanicu. Dužina crkva inosila je 4, širine 2, a visina 2,5 hvata (1 hvat=1,90 m). Crkva je imala dvoje vrata, na zapadu i jugu. Od dva prozora jedan se nalazio na oltaru, a drugi na crkvi prošunjen u dasaci. Oltar i priprata bili su ograđeni lipovim daskama, priprata samo do pola. Umesto oltarskih dveri na njihovom mestu nalazi se zavesa od finog platna." ** Odluka o izgradnji nove crkve doneta je 1910. godine, pošto je održavanje stare crkve zahtevalo stalna ulaganja i popravke. Da osveti hram nove crkve pripalo je Božidaru Popoviću, na Veliku Gojpojinu 15. avgusta 1913. godine.

 

Literatura:

- Đorđević Ljubiša, Bela Crkva moj garnizon, Bela Crkva, 2003. godina

- ** Đoka M. Gava, Jasenovačka Crkva (1653-1941), Jasenovo, 1994. godina

Jasenovo

Park skulptura

Mapa - (1806-1869)

Mapa - (1869-1887)TM

TM