Karaš-Severin (RO)


Caraș-Severin (srb. Karaš Severin) je okrug u Rumuniji, prostire se na 8,514 км2, i treći je po veličini okrug. Karaš-Severin je administrativno podeljen na gradove i komune. Sedište okruga je Reșița (srb. Rešica).

Arheološki nalazi pokazuju da je područje naseljeno još od paleolita.

Prostor je značajan zbog svoje rudarske industrije i turizma.

Okrug je u proleće domaćin regionalnog festivala: žuti narcis i jorgovan.

Mesta koja vredi posetiti:

• Nacionalni park Nerei – Beușinta;

• Nacionalni park Semenic – Cheile Carașului;

• Nacionalni park Domogled – Valea Cernei;

• Nacionalni park Dunav Đerdap (Gvozdena kapija);

• Semenic centar;

• Banja Herkulane odmaralište;

• Zavičajni muzej istorije u gradu Reșița (arheološke artefakte).

Gradovi: Reșița i Caransebeș

 

Reșița je grad u zapadnoj Rumuniji, i glavni grad županije Karaš-Severin u regionu Banat.

Istorijski gledano, grad ima svoje korene u 15. veku pod imenom Rechyoka i Rechycha. Arheološka istraživanja pokazala su tragovi stanovanja u neolitu, dačke i rimske epohe. Pominje se u 1673. pod imenom Reszinitza, čiji su građani plaćali porez Temišvaru. U period od 1690. do1700. godine, pominje se kao deo okruga. Bocşa zajedno sa drugim gradovima u Bârzava dolini. Dana 3. jula 1771. godine, postao je važan metalno proizvodni centar u regionu. U period od 1910. do 1925. godine, Reșița imao status ruralnog područja, a u 1925. godini proglašen je gradom zahvaljujući snažnom razvoju industrijske. Godine 1968. Reșița je postala opština.

 

Caransebeș je grad u Karaš-Severin, deo regiona Banata u jugozapadnoj Rumuniji. Nalazi se na ušću reke Timiș sa rekom Sebeș. To je važan železnički čvor, koji se nalazi udaljen oko 40 km od Reșița, 21 km od Oțelu Roșu, 70 km od Hațeg i oko 25 km od ski odmarališta Muntele Mic u Țarcu planinama.

Prvi tragovi naselja potiču iz vremena dačkog puta. Ruševine su otkriveni u blizini Obreja. Kada su Rimljani napali Dakiju, sagradili su Tibiscum. Tibiscum se smatra jednim od kapije hrišćanstva u Dakije, imajući važnu ulogu u romanizacijom lokalnih naroda. Iskopine od strane arheologa nalaze se kod obližnjeg sela Jupa.

Tokom srednjeg veka, lokalno stanovništvo stalno naseljavaju područje. Region potpala pod kontrolom Ugarske kraljevine, a kasnije pod vlašću kneževine Transilvanije, a potom pod vlašću Otomanskog carstva. Kasnije, Habzburška monarhija preuzeo kontrolu nad regionom, nakon ratova protiv Turaka.

Krajem 19. veka, predstavnici rumunskog narod izabrani su u parlamentu Mađarske. Lajoš Mocsari, koji je predstavni progresivnih demokratskih političar ustoličio je borbu za kulturni i administrativni prava svih nacionalnosti (uključujući Rumune) koji žive u mađarskoj Kraljevini. Posle 1918. Caransebeș je postala deo Velike Rumunije.

Gradovi: Anina, Băile Herculane, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița i Oțelu Roșu


Anina je grad u jugozapadnoj Rumuniji , u županiji Karaš-Severin u regionu Banat. U 2002. godini, otkriveni u pećini blizu Anina ostaci modernog čoveka u Evropi. Zvani „Ion din Anina” (John of Anina), ostaci (donja vilica) su stari oko 40.000 godina. Anina predstavlja jedan od najvažnijih lokaliteta u Južnoj Karpata za Jurassic fosila, kako biljaka i životinja. Geološka nasleđe je ovde oblasti Anine posebno raznovrsna i dobro očuvana.

Anina-Oravita pruga je bila prva u Rumuniji, izgrađena 1856. godine, danas je u upotrebi za turističke svrhe.


Băile Herculane je grad u rumunskom Banatu, u Karaš-Severin, koji se nalazi u dolini reke Cerna, između Mehedinţi planinama na istoku i Cerna planine na zapadu, visina 168 metara.

Banjski grad u Băile Herculane ima dugu istoriju ljudskog stanovanja. Brojni arheološki nalazi pokazuju da je područje bilo naseljeno još od paleolita. Tokom 165 godina rimske dominacije Dakije , Băile Herculane je bila poznata u celom carstvu.


Bocșa je grad u rumunskom Banatu, u Karaš-Severin.


Moldova Nouă je grad u rumunskom Banatu, u Karaš-Severin. Čini sastav od tri naselja:  Măceşti (Macsevics ; Мачевић), Moldova Veche (Ómoldova) i Moldoviţa (Kiskárolyfalva).


Oravița je grad u rumunskom Banatu, u Karaš-Severin. Čini sastav od šest naselja:  Agadici (Agadics; Agaditsch), Brădișoru de Jos (Majdán), Broșteni (Brostyán), Ciclova Montană (Csiklóbánya; Montan-Tschiklowa), Marila (Marillavölgy; Marillathal) i Răchitova (Rakitova).


Oțelu Roșu je grad u rumunskom Banatu, u Karaš-Severin. Čini sastav od dva naselja: Cireşa (Bisztracseres) i Mal (Mál). Oțelu Roșu se nalazi na nadmorskoj visini od oko 300 metara u Valea Bistrei dolini, koja je između Poiana Ruscăi planinama na severu i Ţarcu planine na jugu.

Prvi znaci ljudskog stanovanja datuma iz paleolita, u obliku primitivnih alata. Sporadični ostaci iz neolitskog doba, pronađeni su u susednim oblastima.

Komune


• Armeniș čini sastav od pet naselja: Armeniș, Feneș (Fényes), Plopu, Sat Bătrân (Ófalu) i Sub Margine

• Bănia čini sastav od pet naselja: Bănia i Gârbovăţ (Gerbóc)

• Băuțar čini sastav od četiri naselja: Băuțar, Bucova (Bukova), Cornişoru (Strimba) i Preveciori

• Berliște čini sastav od pet naselja: Berliște, Iam (Jám), Milcoveni (Mirkóc), Rusova Nouă (Újruszolc) i Rusova Veche (Óruszolc)

• Berzasca čini sastav od pet naselja: Berzasca, Bigăr, Cozla, Drencova i Liubcova

• Berzovia čini sastav od tri naselja: Berzovia, Fizeş (Krassófűzes) i Gherteniş (Gertenyes).

• Bolvașnița čini sastav od tri naselja: Bolvașnița i Vârciorova (Varcsaró)

• Bozovici čini sastav od četiri naselja: Bozovici, Poneasca (Ponyászkatelep), Prilipeţ (Prilipec) i Valea Minişului (Ménesvölgy)

• Brebu čini sastav od tri naselja: Apadia (Apádia), Brebu i Valeadeni (Váldény)

• Brebu Nou čini sastav od dva naselja: Brebu Nou i Gărâna

• Buchin čini sastav od pet naselja: Buchin, Lindenfeld (Karánberek; German:Lindenfeld), Poiana (Sebesmező), Prisian (Perestyén) i Valea Timişului (Körpa)

• Bucoșnița čini sastav od četiri naselja: Bucoșnița, Goleț (Galacs), Petroșnița (Petresfalva) i Vălișoara (Temesvölgye)

• Carașova čini sastav od tri naselja: Carașova, Iabalcea (Jabalče ; Krassóalmás) i Nermed (Neremić ; Nermed)

• Cărbunari čini sastav od dva naselja: Cărbunari i Ştinăpari (Máriahavas)

• Ciclova Română čini sastav od tri naselja: Ciclova Română, Ilidia (Illyéd) i Socolari (Szakalár)

• Ciuchici čini sastav od četiri naselja: Ciuchici, Macovişte (Mákosfalva), Nicolinţ (Miklósháza) i Petrilova

• Ciudanovița čini sastav od dva naselja: Ciudanovița i Jitin (Dicsény)

• Constantin Daicoviciu čini sastav od šest naselja: Constantin Daicoviciu, Maciova (Mácsova), Mâtnicu Mare (Nagymutnok), Peștere (Krassóbarlang), Prisaca (Gyepesfalu) i Zăgujeni (Zaguzsén)

• Copăcele čini sastav od četiri naselja: Copăcele, Ohaba-Mâtnic, Ruginosu i Zorile

• Cornea čini sastav od četiri naselja:  Copăcele, Ohaba-Mâtnic, Ruginosu i Zorile

• Cornereva čini sastav od četrdeset naselja:  Arsuri, Bogâltin (Bogoltény), Bojia, Borugi, Camena (Kamenavölgy), Cireşel, Costiş, Cozia, Cracu Mare, Cracu Teiului, Cornereva, Dobraia, Dolina, Gruni  Grúny), Hora Mare, Hora Mică, Ineleţ (Inelec), Izvor, Lunca Florii, Lunca Zaicii, Mesteacăn, Negiudin, Obiţa, Pogara, Pogara de Sus, Poiana Lungă, Prisăcina, Prislop, Ruştin, Scărişoara, Strugasca, Studena, Sub Crâng, Sub Plai, Topla (Topla), Ţaţu, Zănogi, Zbegu, Zmogotin i Zoina

• Coronini čini sastav od dva naselja: Coronini i Sfânta Elena

• Dalboșeț čini sastav od sedam naselja: Bârz, Boina, Boinița, Dalboșeț, Prislop, Reșița Mică (Kisresica) i Șopotu Vechi (Ósopot)

• Doclin čini sastav od tri naselja: Biniş (Bényes), Doclin i Tirol (Királykegye; German: Königsgnad)

• Dognecea čini sastav od dva naselja: Calina (Kalina) i Dognecea

• Domașnea čini sastav od dva naselja: Cănicea (Szörénykanizsa) i Domașnea

• Eftimie Murgu čini jedno naselje: Eftimie Murgu

• Ezeriș čini sastav od dva naselja:  Ezeriș and Soceni (Szocsán)

• Fârliug čini sastav od šest naselja:  Dezeşti (Dezesd), Duleu (Dulló), Fârliug, Remetea-Pogănici (Pogányosremete), Scăiuş (Bojtorjános) i Valea Mare (Pogányosvölgy)

• Forotic čini sastav od četiri naselja:  Brezon (Bársonyfalva), Comorâşte (Komornok), Forotic i Surducu Mare (Nagyszurduk)

• Gârnic čini sastav od dva naselja: Gârnic i Padina Matei (Mátévölgye)

• Glimboca čini jedno naselje: Glimboca

• Goruia čini sastav od tri naselja: Gârlişte (Gerlistye), Giurgiova (Karasszentgyörgy) i Goruia

• Grădinari čini sastav od dva naselja: Grădinari i Greoni  (Gerőc)

• Iablanița čini sastav od tri naselja: Globu Craiovei (Globukrajova, formerly Kiskirálymező), Iablanița i Petnic (Petnek)

• Lăpușnicel čini sastav od tri naselja: Lăpușnicel, Pârvova (Porhó) i Șumița (Cseherdős)

• Lăpușnicu čini sastav od dva naselja: Mare Lăpușnicu Mare i Moceriș (Mocsáros)

• Luncavița čini sastav od dva naselja: Luncavița i Verendin  Verend)

• Lupac čini sastav od četiri naselja: Clocotici (Klokotič; Krassócsörgő), Lupac, Rafnic  Ravnik; Kengyeltó) i Vodnic (Vodnik ; Vizes)

• Marga čini sastav od dva naselja: Marga i Vama Marga (Vámosmárga)

• Mehadia čini sastav od četiri naselja: Globurău (Golbor), Mehadia, Plugova (Ekés) i Valea Bolvaşniţa (Bolvásvölgy).

• Mehadica čini jedno naselje: Mehadica

• Naidăș čini sastav od dva naselja: Lescovița Néramogyorós) i Naidăș

• Obreja čini sastav od četiri naselja: Ciuta (Csuta), Iaz (Jász), Obreja i Var (Vár)

• Ocna de Fier čini jedno naselje: Ocna de Fier

• Păltiniș čini sastav od pet naselja: Cornuţel, Delinești, Ohabița, Păltiniș i Rugi

• Pojejena čini sastav od pet naselja: Belobreşca (Belobreška; Fejérdomb), Divici (Divić; Divécs ), Pojejena, Radimna (Radimna; Rádonya) i Şuşca (Šuška; Sisak)

• Prigor čini sastav od pet naselja: Borlovenii Noi (Újborlovény), Borlovenii Vechi (Óborlovény), Pătaş (Nérapatas), Prigor i Putna

• Răcășdia čini sastav od dva naselja: Răcășdia i Vrăniuț (Felsővarány)

• Ramna čini sastav od tri naselja: Bărbosu (Barbos), Ramna i Valeapai (Valéapáj)

• Rusca Montană čini sastav od dva naselja: Rusca Montană i Ruşchiţa (Ruszkica ili Ruszkicatelep)

• Sacu čini sastav od tri naselja: Sacu, Sălbăgelu Nou (Gyulatelep) i Tincova (Tinkova)

• Sasca Montană čini sastav od pet naselja: Bogodinţ (Bogorfalva), Potoc (Potok), Sasca Montană, Sasca Română (Szászka) i Slatina-Nera (Néraszlatina)

• Sichevița čini sastav od devetnaest naselja: Brestelnic, Cameniţa, Cârşie, Cracu Almăj, Cruşoviţa, Curmătura, Frăsiniş, Gornea ( Felsőlupkó ), Liborajdea, Lucacevăţ, Martinovăţ, Ogaşu Podului, Sicheviţa, Streneac, Valea Oreviţa, Valea Ravensca ( Ravenszkavölgy ), Valea Sicheviţei, Zănou i Zăsloane

• Slatina-Timiș sastav od četiri naselja: Ilova (Illópatak), Sadova Nouă (Újszadova), Sadova Veche (Ószadova) and Slatina-Timiș

• Socol čini sastav od pet naselja: Baziaș, Câmpia, Pârneaura, Socol i Zlatița

• Șopotu Nou čini sastav od dest naselja: Cârșa Roșie (Kersia Rosie), Driștie, Poienile Boinei, Ravensca Răchita (Rekettyő), Stăncilova (Sztancsilovapuszta), Șopotu Nou, Urcu (Urku), Valea Răchitei (Rakittapuszta) i Valea Roșie (Rosievölgy)

• Târnova čini sastav od dva naselja: Bratova i Târnova

• Teregova čini sastav od dva naselja: Rusca (Ruszka) i Teregova

• Ticvaniu Mare čini sastav od četiri naselja: Cârnecea (Kernyécsa), Secăşeni (Krassószékás), Ticvaniu Mare i Ticvaniu Mic (Kistikvány)

• Topleț čini sastav od dva naselja: Bârza (Börza) i Topleț

• Turnu Ruieni čini sastav od šest naselja: Borlova (Borló), Cicleni (Csiklény), Dalci (Dálcs), Turnu Ruieni, Zerveşti (Szervesd) i Zlagna (Szalakna)

• Văliug čini jedno naselje: Văliug

• Vărădia čini sastav od dva naselja: Mercina (Mercsény) i Vărădia

• Vermeș čini sastav od tri naselja: Ersig (Érszeg), Izgar (Izgár) i Vermeș

• Vrani čini sastav od tri naselja: Ciortea (Csorda), Iertof (Hévér) i Vrani

• Zăvoi čini sastav od sedam naselja: 23 August, Măgura (Korcsoma), Măru (Almafa), Poiana Mărului (Almafatelep), Valea Bistrei (Bisztranagyvölgy), Voislova (Szörénybalázsd) i Zăvoi

• Zorlențu Mare čini sastav od dva naselja: Zorlencior (Felsőzorlenc) i Zorlențu Mare

Web sajt:

- www.cjcs.ro

Literatura:

www.wikipedia.orgTM

TM