Kultura


  Kultura (fig.) razvijanje, obrazovanje, usavršavanje, oplemenjavanje, bogaćenje duha

  Kultura (fig.) stručna, naročito opšta obrazovanost, načitanost

  Etička kultura podizanje pojedinca i celog društva do toga da mu budu ideali:

  - pravičnost

  - istinitost

  - čovečnost

  - uzajamno poštovanje


Istorija


Početkom druge polovine XIX veka u Beloj Crkvi zabeležene su prve lokalne kulturne priredbe, sa obeležjem klasne podele stanovništva. Od 10. januara 1852. godine, na osnovu pismenog odobrenja, održane su kao posebne priredbe: građanski bal ( zabava sa igrankom ), zatim pomoćnički ( kalfenski ) bal i ratarski ( seljački ) bal. 1857. godine Magistrat odobrio prvi javni srpski bal. Od 1852. godine odobreno je gostovanje stranih muzičkih i pozorišnih putujućih grupa iz Austrije i nemačke pozorišne grupe iz Vršca.

U Beloj Crkvi su Nemci 1854. godine prvi osnovali svoje Nemačko muško pevačko društvo. U Beloj Crkvi je 30. avgusta 1867. godine, osnovano Srpsko pečko društvo i srpsko omladinsko udruženje, sa ciljem širenja nauke i umetnosti, rasturanje knjiga i priređivanje beseda. Na besedama održavana su predavanja ( javni govori ) i zabave sa muzičkim delom i igrankama. Društo je organizovalo i samo zabave sa igrankama. 1867. godine Magistrat je izdao dozvolu za otvaranje jedne knjižare, jedne knjižarsko-umetničke i muzičke radnje. 1871. godine odobreno je osnivanje čitaonice sa bibliotekom pri bolnici komuniteta.

Sala Burga

Velika pevačka sala Burga

Velika pevačka sala Burga otvorena za belocrkvansku javnost 3. oktobra 1885. godine.

Imala je hiljadu numerisanih mesta za sedenje u prizemlju i na balkonu, kao i 500 stojećih mesta.

U sklopu sale, nalazila se garderoba.

Rumunsko pevačko društvo

Muzika kroz istoriju

Rumunsko pevačko društvo

Muzičari Vatrogasne kompanije

Muzika kroz istoriju

Radničko pevačko društvo

Balalajka orkestar Ruskog kadetskog korpusa

Muzika kroz istoriju

Duvački orkestar Ruskog kadetskog korpusa

Orkestar Gerold-Fanfare

Muzika kroz istoriju

Orkestar Muzičko društvo

Džez bend Rio

Muzika kroz istoriju

Tamburaški orkestar Srpskog Zanatlijskog Društva

Literatura:

- Šteger Rudolf, Bela Crkva u XVII i XIX veku, komorski vojno-graničarski period, Matica Srpska, Novi Sad - SIZ za kulturu opštine Bela Crkva, Novi Sad - Bela Crkva, 1982. godina.

- Živan Ištvanić - Edit Fišer, Muzički leksikon Bele Crkve A - Z, Bela Crkva, 1997. godina.TM

TM