Organi vlasti


Promene su važne.

Na lokalnom nivou promene najpre osetimo.

Naša lokalna zajednica je samo nastavak našeg stana, kuće, dvorišta.

Opština zato i jeste naša veća kuća.

Funkcije u organima lokalne samouprave

Predsednik opštine

- predsednik opštine

- zamenik predsednika opštine

- pomoćnik predsednika opštine

Skupština opštine

- odbornici Skupštine opštine

- predsednik Skupštine opštine i njegov zamenik

- sekretar Skupštine opštine

Opštinsko veće

- članovi opštinskog veća

Opštinska uprava

- načelnik Opštinske uprave

- načelnik Opštinske uprave za pojedine oblasti

- drugi glavni stručnjaci za pojedine oblasti

Opština Bela Crkva

- poštanski broj - 26340

- Miletićeva broj 2

- tel. 013/851-244

- tel. 013/851-326

- fax. 013/851-346

Mesna zajednica

Mesna zajednica

Bela Crkva

- poštanski broj - 26340

- mesna kancelarija

- tel. 013/851-079

Banatska Subotica

- poštanski broj - 26327

- mesna kancelarija

- tel. 013/847-024

Češko Selo

- mesna kancelarija

- tel. 013/846-148

Dupljaja

- poštanski broj - 26328

- mesna kancelarija

- tel. 013/845-160

Jasenovo

- poštanski broj - 26346

- mesna kancelarija

- tel. 013/855-106

Kaluđerovo

- mesna kancelarija

- tel. 013/854-077

Kusić

- poštanski broj - 26349

- mesna kancelarija

- tel. 013/859-066

Banatska Palanka

- poštanski broj - 26324

- mesna kancelarija

- tel. 013/841-031

Crvena Crkva

- poštanski broj - 26323

- mesna kancelarija

- tel. 013/846-148

Dobričevo

- mesna kancelarija

- tel. 013/847-024

Grebenac

- poštanski broj - 26347

- mesna kancelarija

- tel. 013/857-102

Kajtasovo

- poštanski broj - 26329

- mesna kancelarija

- tel. 013857-101

Kruščica

- mesna kancelarija

- tel. 013/858-016

Vračev gaj

- poštanski broj - 26348

- mesna kancelarija

- tel. 013/856-144

Pojam „Dobra uprava” predstavlja poseban metod upravljanja i obavljanja poslova od javnog interesa, koji se ogleda u primeni načela koja podrazumevaju:

- učešće u vršenju vlasti, bilo neposredno bilo preko izabranih predstavnika;

- postojanje vladavine prava;

- transparetnost pri donošenju i sprovođenju odluka;

- jednakost svih građana;

- efikasnost;

- odgovornost;

- posredovanje u odnosima suprostavljenih grupa i interesa radi postizanja konsenzusa i ostvarivanje iteresa;

- ostvarivanje dobre komunikacije sa drugim institucijama i građanima

Ostvarivanje prava građana

- Svi državni organi i drugi javni organi i organizacije koje odlučuju o pravima građana dužni su, da obezbede tehničke, kadrovske i druge potrebne uslove kako bi građani efikasno i bez nepotrebnog zadržavanja ili ponovnog dolaženja obavili željeni posao.

- Na ulaznim vratima u službene prostorije organa ili organizacije treba da budu istaknuti tačni nazivi organa ili organizacije i raspored prostorija u kojima se ti organi nalaze.

- U službenoj zgradi treba da bude organizovana prijemna kancelarija.

- U prijemnoj kancelariji na vidnom mestu treba da bude istaknuta obaveštenja o tome gde se primaju zahtevi građana.

- Prijemna kancelarija treba da ima i posebnu prostoriju za građane, opremljenu tehničkim i drugim sredstvima, kao i potrebne obrasce sa uputstvima za lakše ostvarivanje prava.

- Službeno lice u prijemnoj kancelariji je dužno da građanima pruži sva potrebna obaveštenja i uputstva u vezi sa poslom koji treba da obave.TM

TM