Organizacije


Centar za kulturu - Bela Crkva

- Proleterska broj 4

- tel. 013/851-173

Biblioteka - Bela Crkva

- I. oktobra 57

- tel. 013/851-311

Istorijat:

Centar za kulturu osnovan je 1979. godine. Bavi se kulturnim delatnostima kao što je prikazivanje filmskih projekcija, održavanje izložbi, pozorišnih predstava, književnih večeri.


Istorijat:

Gradska biblioteka nastavlja tradiciju dve biblioteke i čitaonice osnovanih 1890. i 1892. godine. Biblioteka radi kao samostalna ustanova od 1995. godine, opšteg je karaktera sa fondom od 9.000 knjiga. Snabdeva knjigama čitaoce u svim naseljenim mestima.

Gradska galerija - Bela Crkva

- I. oktobar broj 59

Istorijski arhiv - Bela Crkva

- I. oktobar broj 40

- tel. 013/851-283

- www.arhivbc.rs

Muzej - Bela Crkva

- I. oktobar broj 36

- tel. 013/853-240


Istorijat:

Istorijski arhiv u Beloj Crkvi otpočeo je sa radom 26. novembra 1956. godine.

Objekat Arhiva sagrađen je 1862. godine, površine blizu 900 kvadrata.

Arhiv ima svoju biblioteku, i blizu 4.000 bibliotečkih jedinica. Istorijski arhiv poseduje 279 monografskih publikacija, 14 vrsta časopisa, 73 vrste novina i jednu zbirku mapa.


Istorijat:

Muzej je osnovan 1877. godine, i svedoči o tome da je muzejska delatnost u Beloj Crkvi jedna od najstarija u Vojvodini. Kao gradski muzej do 1941. godine, sa lokacijom u zgradi Magistrata.

Godine 1954. muzej menja lokaciju i dobija naziv Narodni. Osnivač obnovljenog muzeja bio je profesor književnosti u Gimnaziji - Svetolik Subotić.

Muzej ima više postavki - arheološka, istorijska, etnološka, umetnička, prirodnjačka i numizmatička.

Muzej Ruska Soba

- Partizanska 52, Bela Crkva

www.ruskasoba.org


Organizacije


NVO Škola Plus

- Trg Ruskih kadeta br.1, Bela Crkva

- tel. 013/854-320

- Blog - Škola Plus

Muzej Ruska Soba

- Partizanska 52, Bela Crkva

- tel. 013/851-085

www.ruskasoba.org

Nacionalni savet češke nacionalne manjine

Adresa: Miletićeva 2, 26340 Bela Crkva

Tel.: 013/852-627

web sajt: www.savetceha.rs

Matica Češka, Bela Crkva

Adresa: 1. oktobar 42, 26340 Bela Crkva

Tel.: 013/853-659

Češka beseda, Bela Crkva

Adresa: 1. oktobar 42, 26340 Bela Crkva

Tel.: 013/853-659

Kulturno-prosvetno udruženje Česi Južnog Banata

Adresa: Trg Ruskih kadeta 1, 26340 Bela Crkva

Tel.: 013/852-689

web sajt: cesijuznogbanata.webs.com

Češka beseda, Češka Selo

Adresa: Vaclava Havela 2, 26323 Češko Selo

Tel.: 013/846-163

Češka beseda, Kruščica

Adresa: Save Munćana 40, 26380 Kruščica

Tel.: 013/858-033

Srpsko Rusko društvo „Bela Crkva“

Adresa: Partizanska br. 52, 26340 Bela Crkva

Tel.: 013/851-085

Nemačko udruženje Bela Crkva

Adresa: Trg Ruskih kadeta 1

26340 Bela CrkvaTM

TM