Obrazovanje


Srednja škola


Tehnička škola "Sava Munćan"

- Jovana Cvijića broj 7

- tel. 013/852-949

- www.tehnickaskolabc.edu.rs

Istorijat:

Tehnička škola se razvija iz tzv. škole učenika u privredi koja sa radom počinje 1951. godine, školujući kvalifikovane radnike u oblastima zanatska od kelnera, kuvara, mesara, pekara, zanata mašinske i metalske struke. Školovanje, sve do sedamdesetih godina bila trogodišnje.

Sredinom osamdesetih godina zbog razvoja prevrede i potrebe grafičke industrije i građevinarstva počinje sa radom tehnička škola u četvorogodišnjem trajanju, za smerove mašinstva, grafička delatnost i građevinarstvo.

Napredovanje u obrazovanju škola postiže u periodu od 1992. godine, tako da se u školi 1998. godine obrazovali učenici u sedam smerova u oblasti turizma, saobraćaja, ugostiteljstva, frizerskih usluga, precizni mehaničari, kompjuterski tehničari, u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju.

Srednja škola


Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola

- Jovana Cvijića broj 11

- tel. 013/851-476

- www.belocrkvanskagimnazija.edu.rs

Istorijat:

Osnivanje belocrkvanske gimnazije vezuje se za posetu ovom podučju Franc Jozefa I 1872.godine i ministra prosvete mađarske August Trefa 1874 godine. I jedan i drugi posetili su tada mušku građansku školu koja je bila smeštena u novopodignutoj zgradi, današnjoj zgradi Gimnazije. Godine 1875. otvorena je Gimnazija. Njen naziv bio je: Belocrkvanska kraljevska mađarska državna velika gimnazija. Učenici su nastavu slušali na mađarskom i nemačkom jeziku. Ukupan broj učenika prve godine rada iznosio je 87, a kasnije je njih broj povećavao, jer je Bela Crkva, bila značajan vojni, privredni i zanatsko-trgovački centar, kome je gravitiralo 56 sela. Gimnazija je imala najbolje predavače, odlične stručnjake i pedagoge, od kojih su mnogi imali doktorske titule.

Krajem Prvog svetskog rata 1918. godine, Gimnazija prestaje sa radom. Počela je ponovo da radi 7. marta 1919. Krajem 1928/29. godine Ministarstvo prosvete ukinulo je, zbog malog broja učenika više razrede Gimnazije, a školske 1933/34. godine izvršen je upis u V razred, tako da se postupno otvaraju dalji razredi do završnog maturskog razreda. Situacija se manje u doba okupacije, da bi se 1. oktobra 1942. godine, u zgradu uselila uprava gimnazije.

Škola se posle 1975. transformiše u Centar za zajedničko srednje i pozivno usmereno vaspitanje i obrazovanje „Sava Munćan”. Centar su činile Zajedničke osnove („Vuk Karadžić”) i Pozivno usmereno obrazovanje („25. maj”). Škola kasnije menja naziv u Srednju mašinsku školu, da bi 1990/91. godine promenila naziv u Gimnazija „Jovan Cvijić”.

Od 01. septembra 2007. godine, škola se naziva Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola.

Osnovna škola


"Žarko Zrenjanin" Bela Crkva

- Žarka Zrenjanina broj 13

- tel. 013/851-487

Istorijat:

Iz dokumentacije se može zaključiti da je škola počela sa radom 1925. godine.

Sadašnje ime škola je dobila posle Drugog svetskog rata i zadržala ga je do danas. Škola trenutno ima po tri odeljenja svakog razreda sa oko 600 dece. Nastava se u školi izvodi na srpskom jeziku a od stranih jezika su u školi prisutni engleski i ruski jezik.

Osnovna škola


"Dositej Obradović" Bela Crkva

- Miletićeva broj 6

- tel. 013/851-258

- osdositejobradovic.nasaskola.rs

Istorijat:

Osnovana je 1956. godine, kao druga osnovna škola u gradu. Nastava se izvodi u 28 odeljenja (24 redovna i 4 specijalna odeljenja – za decu lakše mentalno ometenu). Školu pohađa oko 470 učenika, a u radnom odnosu je 45 radnika, od čega je 37 nastavnika.

U školi deca izučavaju engleski jezik kao obavezan strani jezik, a izborni predmeti su građansko vaspitanje, veronauka i informatika.

Osnovna škola


"Marka Stojanovića" Vračev Gaj

- Marka Stojanovića broj 222

- tel. 013/856-197

- osvracevgaj.wordpress.com


Područno odeljenje Banatska Palanka

- ul. Dunavska broj 25

- tel. 013/841-130


Područno odeljenje Crvena Crkva

- ul. Stanka Dragana broj 10

- tel. 013/846-066


Područno odeljenje Kajtasovo

- ul. Maršala Tita bb

Istorijat:

Osnovna škola u Vračev Gaju postoji još od 1772. godine. Čine je škole u Vračev Gaju, Crvenoj Crkvi, Banatskoj Palanci i Kajtasovu. Na osnovu raspoloživih izvora utvrđeno je da je škola, osnovna škola „Marko Stojanović“ u Vračev Gaju postojala još davne 1772. godine. Područje škole čine naseljena mesta Vračev Gaj, Banatska Palanka, Crvena Crkva i Kajtasovo. Centralna škola nalazi se u Vračev Gaju sa odeljenjima i razredima od 1. do 8. , a od 1. do 4. u područnim odeljenjima u Banatskoj Palanci, Crvenoj Crkvi i Kajstasovu – dakle ovo su četvororazredne škole, kombinovana odeljenja, a deca kasnije svoje školovanje nastavljaju u matičnoj školi u Vračev Gaju. U svim zgradama su i prostorije za predškolski uzrast. Škola se prostire na 20 kilometara svoje transparentnosti. Trenutno, školu pohađa 293 učenika o čijem obrazovanju i vaspitanju, bezbednosti i odrastanju brinu 50 zaposlenih radnika.

U školi se pored obaveznog engleskog jezika izučava i ruski jezik, škola ima svoju celovitost: pored školske zgrade i organizovane kabinetske nastave, ponosimo se sportskim terenima, salom za fizičku kulturu i vaspitanje uz deo i za svečane manifestacije i javne dogadaje, kabinetom za informatiku i školskom bibliotekom sa preko 5.000 knjiga. Učenici u našoj školi uvek imaju izbor da i pored redovne nastave bave se i sportskim aktivnostima, folklorom, pesničenjem, glumom, saobraćajnom sekcijom i informatičkom, ekološkom i biološkom, literarnom i matematičkom, likovnom sekcijom i horom.

Osnovna škola


"Mara Janković" Kusić

- Trg palih boraca broj 4

- tel. 013/859-036

- www.skolakusic.edu.rs

Istorijat:


U Kusićkoj kapetaniji 1746. godine osnovana je trivijalna škola, druga te vrste u Južnom Banatu. Godinu dana kasnije škola je otpočela sa radom na srpsko-hrvatskom nastavnom jeziku. Zna se da je ova škola bila prvorazredna i da su je pohađala deca oba pola. Nastava u školi bila je pretežno verskog karaktera. Učenici su u školi pored nauke o veri sticali osnovnu pismenost. Učili su predmete: srpsko-hrvatski jezik i pismo i osnove računa. Od 1774. godine popularna je nova metoda sricanja slova. Kontrolu nad radom škole vršili su predsednik crkvene opštine i kapetan granične kapetanije. Do 1875. godine, škola je bila veroispovedna koju je formirala crkva, a posle 1875. godine postala je opštinska.


Godine 1896. u Kusiću su postojale tri školske zgrade u kojima se održavala nastava i to:

- Prva zgrada u sadašnjoj Ulici Maršala Tita br. 33;

- Druga zgrada u sadašnjoj Mesnoj zajednici;

- Treća zgrada je postojala na mestu sadašnjeg Spomen doma.


Godine 1905. uz odobrenje opštine i saglasnost kapetana Miše Nešića, odlučeno je da se sazida nova školska zgrada koja bi primila sve učenike kojih je te godine bilo 336 redovnih i 153 polaznika poftorne škole. Izgradnja škole je otpočela i završena iste 1905. godine. Za školsku zgradu meštani su sami pravili i pekli ciglu, kamen za temelj dovozili su sa Ševca a građu iz Rumunije. Od 1905. godine do danas škola nije prestala sa radom. Razvijala se i usavršavala u sklopu celokupnog školskog sistema na području Vojvodine.

Škola je posle drugog svetskog rata dobila ime „Mara Janković” po meštanki iz ovog sela. Na sednici Saveta škole održanoj 13.04.1968. godine, doneta je odluka da se kao Dan škole slavi 04. novembar (dan rođenja) Mare Janković.

Osnovna škola


"Đorđe Maletić" Jasenovo

- Maršala Tita broj 1

- tel. 013/855-109


Područno odeljenje Banatska Subotica

- ul. Svetosavska broj 11


Područno odeljenje Dobričevo

- ul. JNA broj 23


Područno odeljenje Dupljaja

- ul. II Oktobar broj 33

Osnovna škola


"Sava Munćan" Kruščica

- Save Munćana broj 45

- tel. 013/858-015

- ossavamuncan.weebly.com

Istorijat:


Škola je osnovana 1853. godine, ima 80 učenika i 20 zaposlenih. Škola se nalazi u centru sela Kruščica koje postoji od 1750. godine. 1905. godine školu je pohađalo 186 učenika , ali od tada je taj broj u stalnom opadanju. Škola je dobila naziv po narodnom heroju, Savi Munćanu, koji je učestvovao u NOB-u. Učenici postižu zavidne rezultate kako na Opštinskim, tako i na Okružnim takmičenjima.

S obzirom na to da je Kruščica multietička sredina, u kojoj pored Srba živi dosta Čeha, od 2011/12. godine uveden je i češki jezik kao izborni predmet.

Osnovna škola


" Mihail Sadoveanu " Grebenac

- Vaska Pope broj 60

- tel. 013/857-105

Predškolska ustanova


"Anđelka Đurić" Bela Crkva

- ul. I Oktobra bb

- tel. 013/851-343

Istorijat:

Prvo dečije obdanište u Beloj Crkvi otvoreno je još davne 1864. godine. Udovica Roza Uranek je 20. januara 1877. godine otvorila „Dečije zabavište“ po Ferbelovom sistemu. Godine 1966. počinje sa radom obdanište. Broj dece je bio 30, a dolazila su i školska deca do 12 godina. Kako se broj dece povećavao, oformljene su i 3 predškolske grupe i 1. predškolska grupa u obdaništu. Tada su radila dva vrtića sa poludnevnim boravkom. Ni jedan objekat nije namenski zidan nego su stambene zgrade pretvorene u vrtiće.

Prvi objekat koji je namenski projektovan i zidan u opštini je objekat „Andelka Ðurić“ u dečijem parku „Danfat“. Kamen temeljac je postavljen 27. novembra 1976. godine, a sa radom je otpočeo 1. oktobra 1977. godine.

Od 2002. godine u gradu rade tri objekta. Dva imaju poludnevni boravak, a u trećem je celodnevni boravak.TM

TM