Telekomunikacije


  Zanimljivosti

10. marta 1995. godine,

emitovan eksperimentalni

televizijski program TV "NERA" Bela Crkva.

Redakciju su činili Aleksandar i Nenad

Promocija web prezentacija

Elektronski mediji

HLAS

- Izdavač: Nopea

- tel. 061/14-12-213

- e-mail: hlas@email.com

- Web site www.hlas.rs

Usluge

Softnet Sistem d.o.o.

- Karađorđeva 3

- 26340 Bela Crkva

- www.softnetsistem.com

Elektronski mediji

Radio Bela Crkva

- Proleterska broj 4

- tel. 013/852-099, 854-000

- 92.4 MHz

- Web site www.radiobelacrkva.rs

KDS - Kablovski distributivni sistem

DOO Sat Sistem

Voj. Brigada BB soliter b

- tel. 013/853-899

Poštanske usluge

DHL Srbija

www.dhl.rs

AKS Express Kurir

www.aks-sabac.com

PTT Srbije

Bela Crkva - 26340

adresa: Žarka Zrenjanina 11

upravnik, tel. 013/852-052

kontrolor, tel. 013/851-149

Banatska Palanka - 26324

Banatska Subotica - 26327

Kajtasovo - 26329

Jasenovo - 26346

Grebenac - 26347

Vračev Gaj - 26348

Kusić - 26349

Crvena Crkva - 26323

Dupljaja - 26328TM

TM